Úvod do učení univerzální kabaly - středa 28.8. od 19,30 hod

Univerzální Kabala je duchovní disciplína, která transformuje a rozšiřuje lidské vědomí tak, aby se v něm zrodilo povědomí o spirituálním vědomí, které je v souladu s přírodou, pomocí a službou božskému v každém z nás. Tato metoda studia zároveň vede žáky do vyšších stavů vědomí tím, že jim poodkrývá filozofii života celkově i v rámci každodenního rytmu, který upravuje tak, aby žák měl možnost zažít vyšší inkarnaci vědomí již v tomto životě.

Seminář bude nahráván, pokud nestihnete přijít osobně.

Cena je 390 korun (290 korun pro studenty a seniory).